Walne zebranie członków 2023

Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych Walne Zebranie
Prezes KKMK Bartosz Sapko na walnym zebraniu członków KKMK za rok 2022

Walne zebranie członków Krakowskiego Klubu Modelarzy Kolejowych

27 marca zgromadziliśmy się na kolejnym walnym zebraniu członków naszego Klubu. Tym razem spotkaliśmy się w budynku, za którym stoi ogromna historia krakowskiej kolei. Bardzo dziękujemy Zakładowi Linii Kolejowych w Krakowie za udostępnienie swojej sali szkoleniowej.

Główną część zebrania stanowiło podsumowanie działań Klubu w roku 2022. Prezes Bartosz Sapko przedstawił działania sekcji modelarskiej, a vice-prezes Piotr Recław omówił aktywności sekcji komunikacyjnej. Ożywiona dyskusja dotyczyła spraw lokalowych i ściśle z nimi związanych relacji naszego Klubu z Muzeum Inżynierii i Techniki. W serii głosowań członkowie udzielili Zarządowi absolutorium, dokonane zostały także zmiany w składzie Zarządu oraz podjęte decyzje o wysokości i sposobie wnoszenia składek członkowski.

Wysokość rocznej składki członkowskiej w roku 2023 ustaliliśmy na 150 PLN. Członkowie, którzy opłacą składkę przed 30 kwietnia 2023 mogą skorzystać z preferencyjnej składki w wysokości 120 PLN.

Składki prosimy wnosić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Klubu w banku PKO Bank Polski S.A.
numer konta: 95 1020 2892 0000 5502 0015 4864

Bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu i za zaangażowanie w konstruktywną dyskusję. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach roboczych przy naszych klubowych makietach.