Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych

Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w 2003 roku.

Adres siedziby
Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych
ul. Wawrzyńca 15/11
31-060 Kraków

Adres korespondencyjny
Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych
skrytka pocztowa 88
30-960 Kraków 1

Adres skrzynki podawczej ePUAP
/kkmk/domyslna

Konto bankowe:
PKO Bank Polski S.A.
95 1020 2892 0000 5502 0015 4864

NIP: 6760075136
REGON: 35013835100000
KRS: 0000180332

Adres e-mail 
klub@kkmk.krakow.pl

Spotkania sekcji modelarskiej
Obecnie są zawieszone. Parę lat temu zostaliśmy usunięci z Muzeum Inżynierii Miejskiej (obecnie Muzeum Inżynierii i Techniki), gdzie przez ponad 20 lat mieliśmy siedzibę i cotygodniowe spotkania przy budowie makiety, w których uczestniczyły również osoby zainteresowane modelarstwem spoza Klubu. Muzeum usunęło nas wyłącznie na czas przebudowy, ale w rozbudowanym budynku nie było dla nas już miejsca. Obecnie błąkamy się po Krakowie, nad makietami pracujemy w domach a gotowe makiety trzymamy w wynajętym magazynie. Równolegle staramy się pozyskać nowe pomieszczenia od Miasta, aby spotkanie w dawnej formie mogły wrócić.