KKMK 7714

Drewniany młyn śródsiebierny na potoku spiętrzonym jazem, pod lasem iglastym porastającym zbocze. Robotnicy wyładowujący worki przenicy na podjeździe w cieniu brzozy. Po drugiej stronie łąka, wypas owiec i ambona myśliwska

Profile B96 – E96
Kąt 30°
Promień 1500mm
Wymiary pudła 920×495×400mm
Gniazda nóg 4 szt

Dodatkowe informacje

Profile

B96 – E96

Kat

30°

Promień

1500mm

Wymiary pudła

920×495×400mm

Gniazda nóg

4 szt.